Artist statement

Mijn teken- en schilderwerk is gebaseerd op de menselijke figuur. De vormen gebruik ik om geabstraheerde voorstellingen of abstract werk te maken.

Thema is beweging, met organische lijnen ruimte scheppen. De menselijke figuur zie ik als uitdrukkingsvorm, zoals een choreograaf naar dansers kijkt. Energie en beweging, ruimte en licht, en ja, de rust van het einde. Zoals je naar de aftiteling van een film kunt kijken na afloop. Of een boek dicht kunt slaan en denken, waarmee begon het ook alweer? Geen idee meer.

''Tijd is uitgevonden om te zorgen dat niet alles tegelijkertijd gebeurt'', las de Amerikaanse schilder Sean Scully eens ergens. Hij vertaalde dat in: ''Abstracte schilderkunst is uitgevonden om te zorgen dat alles tegelijk gebeurt.'' Elk schilderij heeft een gezicht dat je aanstaart, maar weten wat je ziet is een tweede. Dat mysterie, daar draait het denk ik om.

De vraag is weleens gesteld: ''Wat denkt een kunstenaar wel. Dat hij de wereld op een perfect moment kan stilzetten?'' Mijn antwoord is: ja. Op een goed moment ontstaat magie in een tekening of schilderij. Maar wanneer en waarom, daar is wat mij betreft geen antwoord op te geven.

Margot Kikkert, Rhenen 26 april 2020

Atlier Margot Kikkert Rhenen