Privacyverklaring van Margot Kikkert

Met persoonsgegevens ga ik zorgvuldig om. Je gegevens worden door mij secuur verwerkt en beveiligd.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van mijn website laat je bepaalde gegevens bij me achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn als je een bestelling plaatst. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Als je een (contact)formulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan gebruik ik die gegevens alleen voor het beantwoorden van je vraag. Ik gebruik de volgende gegevens om een bestelling af te handelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Emailadres

Google Analytics

Op de site gebruik ik Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies

Op deze website maak ik gebruik van cookies voor Google Analytics. Zie voor meer uitleg over cookies mijn cookieverklaring.

Nieuwsbrief

Wanneer er aanleiding voor is, dan verstuur ik een nieuwsbericht per e-mail naar mijn contacten. In de e-mail vermeld ik de mogelijkheid voor de ontvanger om zich daarvoor af te melden.

Verstrekking gegevens aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Uitzondering is het verstrekken aan opsporingsinstanties, als deze een verzoek doen dat voldoet aan de geldende wettelijke regelingen.

Inzage van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor mijn gegevens de contactpagina.

Aanpassen privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze pagina (privacyverklaring) worden gepubliceerd.

Meer informatie over privacy op internet: Consumentenbond: Privacy op internet

logo-kikkert