Privacyverklaring van Margot Kikkert

Met persoonsgegevens ga ik zorgvuldig om. Je gegevens worden door mij secuur verwerkt en beveiligd.

Gebruik van persoonsgegevens

Als je het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan gebruik ik die gegevens alleen voor het beantwoorden van je vraag.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Google Analytics cookie gebruikt. Google Analytics levert statistieken over aantallen bezoekers, bezochte pagina's en andere informatie, waarmee ik de website kan verbeteren. Ik heb Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Zie voor meer uitleg mijn cookieverklaring.

Nieuwsbrief

Wanneer er aanleiding voor is, dan verstuur ik een nieuwsbericht per e-mail naar mijn contacten. In de e-mail vermeld ik de mogelijkheid voor de ontvanger om zich daarvoor af te melden.

Inzage van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie voor mijn gegevens de contactpagina. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Uitzondering is het verstrekken aan opsporingsinstanties als deze een verzoek doen dat voldoet aan de geldende wettelijke regelingen.

Aanpassen privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze pagina (privacyverklaring) worden gepubliceerd.

Meer informatie over privacy op internet: Consumentenbond: Privacy op internet

logo-kikkert